สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 Flange sealing น้ำยาแทนปะเก็น (ปะเก็นเหลว)

• สามารถกันรั่วได้ดีกว่า การกันรั่วโดยใช้แผ่นปะเก็น ในการให้โละหะสัมผัสกับโลหะระหว่างหน้าแปลนโดยเติมน้ำยาลงในช่องว่างระหว่างหน้าแปลนนี้
• สร้างขนาดและรูปร่างของปะเก็นขนาดต่างๆ จากน้ำยานี้ ไม่จำเป็นต้องเก็บสต๊อค
หน้าปะเก็นขนาดต่างๆ อีกต่อไป
• ยกเลิกการขันสลักเกลียวให้แน่นขึ้นบ่อยๆ อันเนื่องจากการสูญเสียสภาพการอัดตัวของปะเก็นธรรมดา
• จะยืดหยุ่นระหว่างการขยายตัว เนื่่องจากความร้อนของหน้าแปลน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วซึมได้มากยิ่งขึ้น
• ทนทานต่อตัวทำละลายและต้านทานสารเคมีได้ดีเยี่ยม
• ไม่หด ไม่ระเหย ไม่ละลาย
• การทำความสะอาดน้ำยาที่แห้งออก หลังจากถอดหน้าแปลนทำได้ง่ายมาก
• น้ำยาจะแห้งตัว เมื่ออยู่ในช่องว่างระหว่างหน้าแปลนเท่านั้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

• LOCTITE 510                            • LOCTITE 518
• LOCTITE 515                            • LOCTITE 587
• LOCTITE 5699 (สีเทา)

view