ฝึกอบรม การใช้ใบเลื่อย และเครื่องเลื่อยสายพาน วันที่ 20 ตุลาคม 2561