สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Anti-Seize (สารหล่อลื่นป้องกันงานจับติดแอนติซิสซ์ ) 
• ป้องกันสนิม การกัดกร่อน การจัดติด การขูดขีด
• ช่วยให้ชิ้นส่วนหล่อลื่นได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• N-7000 High Purity Anti-Seize (เครื่องจักรในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าไม่มีส่วนผสมของโลหะ)
• C5-A Coppper Based Anti-Seize
• Silver Grade Anti=Seize
• 767 Silver Grade Anti-Seize
• Moly-50 Anti-Seize (สารหล่อลื่นเกลียว)
• Graphite-50 Anti-Seize (ไมมีส่วนผสมของโลหะที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า)
• C5A
• LOCTITE 352
• LOCTITE 3921
• LOCTITE 350
• LOCTITE 326UV blue

view