สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Retaining (น้ำยาตรึงเพลา)
 • เป็นน้ำยาส่วนประกอบเดียวที่ให้แรงยึดสูง เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก อาทิเช่น บูชชิ่ง (BUSHINGS) , ลูกปืน (BEARING), ปลอก (SLEEVES), สลัก(PINS), หมุด (HUBS), มู่เล่ย (PULLEY) ฯลฯ
• เพิ่มความแข็งแรงของชิ้นส่วนที่สวมอัด หรือยึดชิ้นส่วนไม่ให้หลุดหลวม โดยการเติมน้ำยาระหว่างชิ้นงานทั้งสอง
• ป้องกันการกัดกร่อนระหว่างผิวหน้าชิ้นงานทั้งสอง
• ป้องกันการรั่วซึมของชิ้นส่วนที่มาประกอบกัน
• สามารถสร้างความแข็งแรงในการประกอบได้มากกว่าวิธี SHRINK FIT หรือ PRESS FIT ในขณะที่ต้องการกำลังงานและพลังงานน้อยกว่าในการประกอบชิ้นส่วน
• ขจัดการบิดเบี้ยวของชิ้นงานที่ประกอบด้วยวิธีอัด หรือ หด (PRESS AND SHRINK) ดังนั้นจึงขจัดปัญหาการแตกร้าวของชิ้นส่วน หรือการกลึงไสชิ้นงานใหม่
• ไม่มีส่วนประกอบของสารระเหยอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใช้งานง่าย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• LOCTITE 641                  • LOCTITE 603
• LOCTITE 638                  • LOCTITE 648
• LOCTITE 680                  • LOCTITE 620
• LOCTITE 962T                • LOCTITE 660

view