สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลิตภัณฑ์ “ล็อคไทท์” Cyanoacrylate เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่กำหนด คืออุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพ (Quality) และความหนืด (Viscosity) ของ ผลิตภัณฑ์ และถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์จะมีคุณภาพสูงสุดในตลาดอุตสาหกรรม แต่กาวประเภทแห้งเร็วนี้ก็เหมือนกาวทั่วๆ ไป คือมีอายุการใช้งานจำกัด ถ้าไม่เก็บรักษาด้วยการแช่เย็นอาจเกิดผลดังต่อไปนี้

• เนื้อกาวข้นขึ้น
• ประสิทธิภาพในการยึดติดลดลง, ลอก และ แตก
• ยึดติดช้าลง
• แยกตัว (ตกตะกอน)
• สีเปลี่ยน

___________________________________________________

ชนิดกาวล็อคไทท์แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์


view